Gaśnice i agregaty gaśnicze

 • pomoc w doborze
 • sprzedaż
 • przeglądy okresowe
 • legalizacja (UDT)
 • regeneracja i remont
 • profesjonalny montaż

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

 • pomoc w doborze
 • sprzedaż
 • przeglądy okresowe
 • pomiar wydajności i ciśnienia
 • modernizacja instalacji
 • wymiana hydrantów na nowe
 • projekt nowych instalacji wodociągowych

Akcesoria i armatura pożarnicza

 • sprzedaż i pomoc w doborze:
  • koce gaśnicze
  • nasady strażackie STORZ
  • przełączniki
  • węże strażackie i hydrantowe
  • pokrywy nasad
  • łączniki ssawne i tłoczne
  • kosze i smoki ssawne
  • kurtyny wodne
  • rozdzielacze i zbieracze
  • hydronetki

Oznakowanie budynku

 • sprzedaż i pomoc w doborze:
  • znaki przeciwpożarowe
  • znaki BHP
  • znaki ewakuacyjne
  • znaki zewnętrzne przestrzenne
  • specjalistyczne znaki na zamówienie
  • znaki drogowe
 • usługa oznakowania budynków wewnątrz
 • oznakowanie zgodnie z zaleceniami CNBOP

Systemy przeciwpożarowe

 • Przeglądy i konserwacja instalacji:
  • oddymiania
  • system sygnalizacji pożaru
  • dźwiękowy system ostrzegania
  • oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Projektowanie instalacji elektrycznych przeciwpożarowych

Dokumentacje Przeciwpożarowe

 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Operat Przeciwpożarowy
 • Projekt instalacji przeciwpożarowych:
  • system oddymiania
  • system sygnalizacji pożaru
  • oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
 • Opinie przeciwpożarowe

Prace budowlane

 • zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego
 • montaż drzwi przeciwpożarowych
 • wykonanie pełnych instalacji:
  • hydrantowych
  • system oddymiania
  • system sygnalizacji pożaru
  • oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Konsultacje ze specjalistami

 • Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
 • Inżynier ds. przeciwpożarowych
 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Projektant instalacji przeciwpożarowych